Forum > Duyurular

İstanbul Oyunlarının Organizesi

(1/2) > >>

KoMiNiX:
İstanbul oyunlarının idaresini uzun zamandır yürütüyorum lakin bu işe yeterli ilgi ve vakti ayıramıyorum. Yeni arkadaşların yetişmesi, bayrağın devredilmesi, taze kan, yeni fikirler için eskiden yapılan bir uygulamayı tekrar uygulamaya alıyoruz.

Organizasyon Komitesi
Görevleri
1- 2 haftada 1 genel buluşma düzenlenmesini sağlamak
2- Talepleri değerlendirip ara oyun yapılmasına karar vermek
3- Oyunları organize edip sahadaki düzeni sağlamak
4- Sahadaki chorono ölçümün yapılmasını-yaptırılmasını sağlamak
5- Katılımcı listesinin takibi ve uygulanacak senaryo belirlemek.
6- Takım kaptanı ve dernek yöneticisi gibi saha amiriliği yapmak.

Bu komite 3 üyeden oluşacaktır ve 6 ay süre ile görev yapacaktır.

İlk dönem komite üyeleri
1- Kerem Erken
2- Deniz Çorabatır
3- Cemal Dönmez

Görev süresi 17.09.2018 tarihinde başlamış sayılacaktır.

Her görev değişimi sonrası yeni görev alan arkadaşlar buradan ilan edilecektir.

Edit: kuraldan senaristler çıkarılıp, senaryo görevi de komiteye verilmiştir.

KoMiNiX:
1. Komitenin çalışma süresi 24 mart ara oyunu ile bitmiştir. Kendilerine çalışmalarından dolayı teşekkür ederiz.

2. Komite için takım kaptanlarından adaylar istenmiş, yönetimce görüşülüp karara bağlanmıştır.

2. Organizasyon Komite Üyeleri
1- Cenk Sarı
2- Atilla Gobel
3- Buğra Oğuzülgen

Görev süresi 14 Nisan 2019 oyunu ile başlayacaktır.

KoMiNiX:
2. Organizasyon komitesine atanan üyelerinin iş, aile ve yoğunluk gibi sebepler ile (Atilla Gobel 01.05.2019, Cenk Sarı 12.09.2019, Buğra Oğuzülgen 20.10.2019) bırakmasından dolayı 22 Temmuz 2019'da 2. Organizasyon Komitesi görevine atanmış olan Mehmet Sükan ve Tolga Kuruca bu görevi layıkı ile sürdürmüş ve 6 aylık görev sürelerini de aşarak 1 Temmuz 2020 itibarı ile kendi istekleri ile görevden ayrılmışlardır. 3. Organizasyon Komitesi için Takım Kaptanları ile görüşülüp aday göstermeleri istenecektir. Değerlendirmeyi TAC Dernek Başkanı F.Ümit Ünal ve Organizasyon Komite Sorumlusu Şamil Efe ile yapacaktır.

Bu vesile ile emeği geçen bütün 2. Organizasyon Komitesi üyelerine çalışmalarından dolayı teşekkür etmek istiyorum. Bu hobiyi bir çıkar amacı olmadan gönüllülük esası ile görevleri üstlenerek yürütüyoruz. Ayırdıkları zaman, emek ve ilgi ile hobiye değer katanlar asla unutulmayacaktır. Başarı ve emekleri ile anılmak görev alanların en büyük ödülüdür.

KoMiNiX:
2. Organizasyon Komitesinin 1  Temmuz 2020 tarihi itibarı ile görev süresinin dolmuş olması sebebi ile 3. Organizasyon Komitesi için Takım Kaptanlarından adaylar istenmiş. Adaylar ile görüşülüp Organizasyon Komitesi Sorumlusunca onaylanmıştır. Komite 23 Ağustos 2020 tarihinde göreve başlayacaktır.

3. Organizasyon Komite Üyeleri
1- Gökhan Tanrıverdi (Barracuda)
2- Ömer Buğra Kutlu (Barracuda)
3- Suat Sancaktar (Azap Takımı)
4- Mehmet Parlak (VAT)

KoMiNiX:
4. Dönem Organizasyon Komitesi için adaylar alındı, henüz kurulmadı ama görevlerde destek olmak üzere Fox Takımından Mehmet Sükan (@Mobil7) ve Tolga Kuruca (@tolgakuruca) oyun öncesi ve oyun içinde gidişatı etkilemeyecek şekilde FPS kontrolü yapmak üzere gönüllü olmuşlardır. Komiteden bağımsız olarak görev süresi 22.08.2021 oyunu ile başlayarak 12 aydır.

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

Tam sürüme git